THE IRREGULAR OF THE ROYAL ACADEMY OF MAGIC ~THE STRONGEST SORCERER FROM THE SLUMS IS UNRIVALED IN THE SCHOOL OF ROYALS

Fansub olarak size daha fazla seri sunmak için Çevirmen ve Editöre ihtiyacımız var.

Sende Çevirmen veya Editör olarak daha fazla serinin gelmesini sağlayabilirsin.